За нас

За нас

Децата в България страдат от множество решими системни проблеми. България изостава сериозно от всички европейски държави в грижата си за децата, като е на водещи места по детска и майчина смъртност, проблеми с психическото здраве на децата, нездравословни навици за хранене и физическа активност, както и социално нежелани поведения като консумация на алкохол и цигари от ранна възраст сред децата. Същевременно, близо половината от децата са функционално неграмотни, което близо двойно по-високо от други европейски държави. Решенията на много от тези проблеми изискват тясно сътрудничество между здравния и образователния сектор.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Да няма повече нелепо и предотвратимо изгубени детски животи заради дефицити в двете системи

Хуманен подход и грижа за психическото развитие и здраве в детското здравеопазване и образование

Ефективна организация и съвременни добри практики в детското и майчиното здравеопазване

Функционална, съвременна и навременна Национална детска болница за всички български деца

Осъвременени образователни стандарти за качествено задължително образование, което да създава пълноценни личности и да подкрепя адекватно интелектуалното, физическото и социално-емоционалното развитие на децата

 

Фондация Даная е създадена в памет на 15-годишната Даная, която изгуби битката за своя живот, но спаси 4 други и ще продължава да бъде двигател на доброто.